Kudret - sat

Svako ima svoj kudret-sat, i svakom je ponešto brz, a savršeno tačan.

Kudret - sat
Kažu, ima neki kudret-sat
kada moć nadvlada sve čime mislimo
prividno što u svojim rukama držimo
uvijek je tako, dragi brate i sestro
ništa Njemu niti trena nije van moći
samo to mi - nemoćni robovi
kad dušama bude teško i van naših nijeta
kažemo, eto, kudret sat i vakat nadvladao.
Uvijek smo savladani u Moći, i od moći
niko vlast stvarnu nema do Njega, Uzvišenog
a nama je samo dato da mislimo
kako nešto svojim rukama, voljom stvaramo
Svi smo 'la' a On je 'illallah'
On je 'šey' a primjera Mu nema u svijetu i van njega.
Samo da ljudi shvate svoju nemoć, prije kudret-sata
kada ništa ne budemo moći promijeniti
kazaljka po vaktu našu slabost kucaju,
u ritmu srca i udisaja još za bivanja na ovom svijetu.
Ništa van Negove moći nije, i ne može biti
dva moćna, ne mogu biti, samo je Jedan.
Kad će srca da shvate, prije no što umovi ukabule?
Kudret sat niko požuriti ne može - stalno se događa
uvijek je on nekome, sve bliži, i tanji, do par udisaja i otkucaja.
Svi smo samo crtice na kudret satu, koje čekaju svoj red
bespomoćno bez moći prividne ostajuć'.

Koja je vaša reakcija?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow