Čuvaj svoj smisao

Ako nađeš mjesto gdje u ljubavi živi mir - ostani. Tu je početak i kraj, smisao svemu što postoji.

Čuvaj svoj smisao
To da nam se želi nametnuti besmisao života, profanost svega, svih ideala i vrijednosti, poseban je filozofski pravac i ideološki pokret, tzv. nihilizam.
Nemojte dozvoliti da vam uzmu smisao, naruše mir, oduzmu vjeru, poljuljaju sigurnost, obesmisle duhovnost. Nemojte dozvoliti da vam slome srce, u ovome vremenu kada od ljudi ne treba očekivati previše. Ako od nekoga imate pravo i obavezu na očekivanja, to je onda od vas samih. I od sebe, ne treba očekivati previše. Opraštati sebi, i svaki dan učiniti boljim, u odnosu na jučerašnji je dobar način čuvanja vlastite svrhe.
Danas se ciljano želi ljudima nametnuti nihilizam.
Dobar put ćete prepoznati po miru kojeg osjećate. Srce neće slagati u tome.
Ako nađeš mjesto gdje u ljubavi živi mir - ostani. Tu je početak i kraj, smisao svemu što postoji.

Koja je vaša reakcija?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow