Strpljenje je ključ svakog dobra

Kada dođeš do vrata, na kojima piše "Sve pre/pusti Gospodaru", dobit ćeš ključ u ruku, na kojem piše samo jedna riječ: "Strpljenje."

Strpljenje je ključ svakog dobra
Kada prestaje sabur?, mnogi se pitaju. Sabur, ne prestaje nikada, ali trpljenje mora prestati. Kada čovjek ne može promijeniti okolnosti oko sebe, može izmijeniti svoj stav prema okolini, događajima i osobama. Postoje stvari na koje ne možemo uticati na bilo koji način. I to je ta prevaga sudbine u određenom, što ne možemo promijeniti. Svako je u životu iskusio nešto slično. Nema duše koja je opterećena sa onim što ne može podnijeti. Svaki teret je prema osobi, i snazi koju ona posjeduje, makar ona bila latentna, uspavana i nevidljiva u prvom trenutku.
Važno je sebi reći; "Bože moj, mora da je u ovome neko dobro za mene. Ti si Dobar, a ja sam slab/a, i podari mi snage za ono što jeste moj teret."
Dobra mjera je i to šta promjena donosi - veće štetu ili korist.
Ako je veća šteta, određena promjena nije poželjna. Ali, čovjek samo misli da zna šta je za njega dobro, kao i što pretpostavlja da zna u čemu je za njega šteta. Zato je strpljivost lijek u svakom slučaju. Kaže se da deset sekundi sabura, poštedi čovjeka deset godina kajanja. Za utjehu je kako je to tako u prirodi čovjeka. Kada smo god prinuđeni pronaći novu snagu u sebi, pred novim izazovom, to je siguran znak napretka. Voda koja se kreće je rijeka, a ona ustajala je obična bara. Tako i ljudi, oni najbolji su najviše iskušani jer oni trebaju svijetu i sebi pokazati kako se živi kao Čovjek. Ko se ukrasi saburom, on je na pravome putu. Zar dijamanti ne nastaju pod velikim pritiskom? Tako i duše; neke su stijene, neke zemlja, druge plemeniti metali, a one u iskušenju sabura, u prelaznoj fazi prema dijamantima. A samo Bog Dragi Zna šta takve duše nose. Čuvajte saburli insane.

Koja je vaša reakcija?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow