Sulejmanov mrav

Osjećam se kao Sulejmanov mrav, koji je gasio vatru, tek toliko da se zna na čijoj sam strani. Idealista po prirodi, bavim se univerzalijama, idejama, a ne događajima i ljudima.

Sulejmanov mrav
Osjećam se kao Sulejmanov mrav, koji je gasio vatru, tek toliko da se zna na čijoj sam strani. Idealista po prirodi, bavim se univerzalijama, idejama, a ne događajima i ljudima.
Ali čovjek u silnoj težnji, makar uzalud, da malo svijet učini boljim, mora da kaže, kako god to prizemno bilo i neslično meni, i kako me javnost poznaje kao pisca.
Nisam politički analitičar, ne glumim uticajnog influensera, nego samo sitni Božji rob, u svijetu vlastitom gdje vladaju neka pravila - toliko različita onom koji me okružuje, i koji naprosto vrišti da sam u potpunoj zabludi, što se tiče čovjeka, čovječnosti i čovječanstva. Kao da mi ovaj svijet kaže:
- Ne vrijedi svaki život na ovome svijetu isto; zavisi od boje kože, vjere, gdje živiš, kako živiš, od toga koga imaš i koliko imaš.
- Na ovome svijetu se ne pomaže svakome isto; čitavi svijet će skočiti za noge za pomoć onim kojima se ima naklonost, ali neće drugim ljudskim bićima, u istoj ili sličnoj situaciji.
- Nije svako na isti način vrijedan života. Neko treba da umre u blagostanju, a neko drugi od gladi, bombe, ili od tuge, jer mu je oduzeto sve - dehumanizirani ljudi, u samoj srži bića, na koje se niko posebno ne osvrće.
- Nisu svi narodi isto vrijedni čovječanstvu, iako se deklarativno kaže, po svim konvencijama i zakonima da jesu.
- Nije pravda za svakoga isto prava. Za nekoga je nedostižna, a drugima je oštra poput sablje, ako se tiče interesa moćnika.
- Nemaju suze svih majki istu težinu i gorčinu. to zavisi od boje kože, vjere, države, i od toga da li se 'pogrešno' ili ispravno Bogu mole.
- Neki narodi, među drugim narodima, trebaju da nestanu, a drugi tek tako da postanu.
- Interes je mjera za vrijednost, dok ga brane deklarativnom pravednošću, altruizmom i licemjernom dobrotom.
- Ovaj svijet će osuditi pravednog na smrt, ili na težak život. Istinu će laži nazvati, a obmanu najvećom istinom. Ljudi će to sve progutati, jer tako treba - to je ono kako većina vjeruje, i tako mora da bude.
- Svijet se samo pravi da je dosegnuo vrh humanizma, dok robuje suštinski i formalno različitim valutama. Zato nam je devalvirala svaka vrijednost, i hoćemo ubijediti sebe, kako smo ponosni članovi ljudske zajednice, koja suštinski uništava samu sebe.
Mrav je toliko imao da kaže. Vatru ugasiti neće, niti je rasplamsati, ali neka se bar zna na čijoj sam strani.
Admir Delalić, photo by: Said Mulalić 

Koja je vaša reakcija?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow