O dostojanstvu jednog naroda

To je ono što nas označava kao narod. Duboko svjesni da samo autentični i svoji, možemo ostati i opstati, pružajući ruku svakome dobre volje, a oštri ponos i dostojanstvo svakome ko to nije. Pročitajte poemu iz moje prve knjige Sokak Sreće, Ponos bošnjački

O dostojanstvu jednog naroda
Dostojanstvo je u vjeri,
i sa vjerom,
i sa mjerom.
Sa puškom,
i sa perom,
i sa knjigom,
i sa brigom.
Dostojanstvo je u ćitabu,
jednom harfu,
i halalu.
U nikahu,
istilahu,
i sevdahu,
u saburu.
U nišanu
i kaburu.
Dostojanstvo je na munari,
u ezanu,
u ihsanu,
u insanu,
u Kur'anu,
i imanu.
Dostojanstvo je u poštenju,
našem gostu,
i čuvenju,
radinosti
i blagosti,
uvijek siti,
zbog milosti.
Dostojanstvo je u mezaru,
kod šehida,
iza stida,
kod amela,
i kod vrela,
u sred Bosne,
ponosne.
Dostojanstvu se život daje,
dok je daha ne prestaje,
sa ponosom i inatom,
ko brat s bratom,
s emanetom.
Photo by. Said Mulalić 

Koja je vaša reakcija?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow