O vrstama ljubavi

Postoji više vrsta ljubavi, u odnosu na njihov značaj i ostvarenje.

O vrstama ljubavi
Postoji više vrsta ljubavi, u odnosu na njihov značaj i ostvarenje.
Ljubav majke prema djetetu je ljubav koja ne postavlja uslove, trajna je, dok je života na ovome svijetu.
Ljubav između nekih dvoje, utemeljena na interesu, i kada nestane interes, nestane i ljubav. Dobro je pitanje da li je uopšte i postojala.
Ljubav čista, bez mogućnosti da se ostvari, ona živi u mašti, trajna je, tiha, i upravo zato što je nemoguća, ostaje trajna i čista. Ljudi inače znaju pokvariti i ljubav.
Ljubav između dvoje, kada su dvoje svjesni izvora ljubavi, te su zahvalni, čuvaju je kao dar. Takva ljubav živi, to je sreća na oba svijeta.
Ljubav zbog ljubavi, sama je sebi svrha. Danas je teško naći osobe na takvom stepenu, koji su razvili vještinu ljubavi. U takvim stanjima, ljubav je čista duhovnost, rast i neslućen potencijal.
Ljubav prema Bogu, očišćena od svih primjesa koji mogu doći od duše, slabosti bilo koje vrste. Ova vrsta ljubavi podrazumijeva i ljubav prema Njegovim stvorenjima.

Koja je vaša reakcija?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow